Indien uw woning of bedrijf gelegen is in een rode cluster zoals aangegeven op de zoneringsplannen zal uw afvalwater individueel gezuiverd moeten worden. zie: https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

 

Huishoudelijk afvalwater:

Als huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater samen geloosd worden, wordt het geheel gezien als bedrijfsafvalwater.


Melkveehouderij:

 • Melkwinning: reiniging van melkinstallatie, koeltank, melkhuis, ...
 • Melkverwerking: reiniging installaties en lokaal (roomijs, kaas, matte, boter, ...)
 • Run-off kuilplaat


Tuinbouw/akkerbouw:

 • Waswater groenten of aardappelen
 • Reinigingswater fruitpersinstallatie, fruitsorteerinstallaties, waslijn flessen, ...
 • Reinigingswater aardappelschilinstallaties 
 
Afvalwater Voorzuivering (en buffering) Hoofdzuivering

Huishoudelijk afvalwater

 • Toiletten
 • Keuken
 • Andere (badkamer, wasmachine, ...)
Bezinkbare stoffen en drijvende stoffen uit toiletten Vetten en etensrestjes BOD, COD, zwevende stoffen, zepen, gebonden stikstof (Kjeldahl-stikstof ), bacteriën
  Septische put Vetvang Compactsysteem: lavafilter (vanaf 15 i.e.)
Plantensysteem: percolatierietveld 

 

Melkveehouderij

 • Melkwinning en melkverwerking
 • Kuilplaat
Bezinkbare stoffen (o.a. zand, voederrestjes, ...) en drijvende stoffen (o.a. melkvet, voederrestjes, ...) BOD, COD, zwevende stoffen, zepen, gebonden stikstof (Kjeldahl-stikstof), minerale stikstof, bacteriën
  Septische put van 5 à 20 m³ Compactsysteem: Lavafilter 15 à 20 i.e.: 6 m² Lavafilter 20 à 1000 i.e.: ≥ 0,5 m³/i.e.
Plantensysteem: percolatie(riet)veld 1,5 m²/i.e. à 3 m²/i.e. (zand en/of lava) meestal 30 à 60 m²

 

Tuin- en akkerbouw

 • Waswater
 • Reinigingswaterinstallaties
Zwevende stoffen, bezinkbare stoffen zoals stukjes fruit, zetmeel, aarde, ... Opgeloste vervuiling (suikers, ...), BOD, COD, zwevende stoffen, zepen, geonden stikstof (Kjeldahl-stikstof ), minerale stikstof, bacteriën
  Rooster en bezinkput Compactsysteem: Lavafilter 15 à 20 i.e.: 6 m² Lavafilter 20 à 1000 i.e.: ≥ 0,5 m³/i.e.
Plantensysteem: percolatie(riet)veld 1,5 m²/i.e. à 3 m²/i.e. (zand en/of lava) meestal 30 à 60 m²
Plantensysteem: percolatie(riet)veld 1,5 m²/i.e. à 3 m²/i.e. (zand en/of lava) meestal 30 à 60 m²