Mooi en ecologisch waardevol tuinelement

Deze plantenwaterzuivering betekent echter meer dan alleen gezuiverd water. Ze brengt de schoonheid van de natuur in je tuin en geeft deze een grote meerwaarde. De waterzuiveringsunit wordt immers mooi geïntegreerd in uw tuin. Door vooral planten te gebruiken die vlinders, bijen en andere nuttige insecten aantrekken, draagt deze waterzuivering bij aan de biodiversiteit.

Onderhoudsarm

Het ECOZ® systeem vraagt nauwelijks onderhoud. De voorbezinker hoeft enkel, zoals bij elke klassieke septische put, geruimd te worden wanneer die voor meer dan helft gevuld is met vast materiaal. Het onderhoud aan het percolatieveld is heel eenvoudig en kan eventueel door de eigenaar zelf gebeuren.

Compact

De plaats die men nodig heeft is vrij beperkt. Voor een systeem van 5 i.e. is er slechts 10m² nodig.

Lage energiekost

De elektriciteitskost is minimaal. De pomp werkt slechts enkele keren per dag gedurende, amper een minuut. Dit betekent voor een gezin van 5 personen een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 15 kWh per jaar. De gemiddelde elektriciteitskost komt neer op ongeveer 1 euro per inwoner per jaar.

Geen reuk- of lawaaihinder

Het ECOZ® systeem veroorzaakt totaal geen reuk- of lawaaihinder. Daardoor kan dit plantensysteem ook dicht bij de woning of terras een mooi tuinelement vormen.

Duurzaam

De folie die wordt gebruikt voor de bekuiping is Hoge Dichtheid Poly Etheen (HDPE). Dit materiaal verdraagt extreem hoge en lage temperaturen en is bestand tegen UV. Door deze hoogwaardige kwaliteit is de bekuiping bestand tegen hevige wortelgroei van bijvoorbeeld riet of naburige bomen. Het ECOZ®-substraat is eveneens onvergankelijk en behoudt zijn zuiveringsefficiëntie doorheen de tijd.

Zuiver water

De zuiveringsefficiëntie van het ECOZ® systeem is bijzonder hoog, ook tijdens de wintermaanden. Het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) daalt met 99,5% en Zwevende Stoffen worden voor 99,7% verwijderd. Het effluent voldoet dus ruimschoots aan de VLAREM II-norm waardoor het zuiver kan terug gegeven worden aan de natuur. Dit kan via infiltratie in de bodem of door het in een gracht, een poel of een vijver te laten vloeien.