Mooi en ecologisch waardevol tuinelement

Deze plantenwaterzuivering betekent echter meer dan alleen gezuiverd water. Ze brengt de schoonheid van de natuur in je tuin en geeft deze een grote meerwaarde. De waterzuiveringsunit wordt immers mooi geïntegreerd in uw tuin. Een kleine oase van bloeiende planten trekt tal van vlinders en bijen aan en draagt dus ook bij aan de biodiversiteit.

Onderhoudsarm

Deze waterzuivering vraagt nauwelijks onderhoud. De afgestorven plantendelen kan men na de winter verwijderen maar dit is echter geen vereiste.

Compact

De plaats die men nodig heeft is beperkt, vanaf 1,5 m² per inwoner.

Verwaarloosbaar elektriciteitsverbruik

De elektriciteitskost is minimaal. De pomp werkt slechts enkele keren per dag gedurende, amper een minuut, wat een elektriciteitsverbruik betekent van maximum 5 min. per dag.

Geen reuk- of lawaaihinder

Deze waterzuivering veroorzaakt totaal geen reuk- of lawaaihinder. Hierdoor kan ze ook dicht bij de woning een mooi tuinelement vormen.

Duurzaam

De folie die wordt gebruikt voor de bekuiping is hogedichtheidpolyetheen (HDPE). Dit polyetheen is een recyclageproduct en is heel duurzaam. Het verdraagt extreem hoge en lage temperaturen en is bestand tegen UV. Door deze onvergankelijke kwaliteit is de bekuiping bestand tegen knaagdieren en de hevige wortelgroei van bv. riet en naburige bomen.

Zuiver water

Deze waterzuivering verzekert u dat het gezuiverde water aan de VLAREM II-norm voldoet. Het gezuiverde water kunt u in de bodem laten dringen, in de gracht lozen of zelfs in een vijver laten vloeien.