Laat uw tuin het afvalwater zuiveren

Het ECOZ® systeem is geschikt voor het zuiveren van

alle huishoudelijk afvalwater afkomstig van badkamer, toilet, vaatwas- en wasmachine.

Geoloket zonering- en uitvoeringsplannen

Indien uw woning of bedrijf gelegen is in een rode cluster zoals aangegeven op de zoneringsplannen zal uw afvalwater individueel gezuiverd moeten worden.

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

Mooi en ecologisch waardevol tuinelement.

Deze plantenwaterzuivering betekent echter meer dan alleen gezuiverd water. Ze brengt de schoonheid van de natuur in je tuin en geeft deze een grote meerwaarde. De waterzuiveringsunit wordt immers mooi geïntegreerd in uw tuin. Door vooral planten te gebruiken die vlinders, bijen en andere nuttige insecten aantrekken, draagt deze waterzuivering bij aan de biodiversiteit.

Bespaar op uw waterfactuur

Wist u dat wanneer u zelf instaat voor de aankoop van een individuele waterzuivering of IBA, dus niet via de gemeente of een intercommunale, u wordt vrijgesteld van de gemeentelijke- en bovengemeentelijke bijdrage voor afvoer en zuivering. Die bijdrage betaalt u normaal via uw drinkwaterfactuur

Hoe werkt het?

Pluspunten

Zuiver water

De zuiveringsefficiëntie van het ECOZ® systeem is bijzonder hoog, ook tijdens de wintermaanden. Het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) daalt met 99,5% en Zwevende Stoffen worden voor 99,7% verwijderd. Het effluent voldoet dus ruimschoots aan de VLAREM II-norm waardoor het zuiver kan teruggegeven worden aan de natuur. Dit kan via infiltratie in de bodem of door het in een gracht, een poel of een vijver te laten vloeien.

Onderhoudsarm

Het ECOZ® systeem vraagt nauwelijks onderhoud. De voorbezinker hoeft enkel, zoals bij elke klassieke septische put, geruimd te worden wanneer die voor meer dan helft gevuld is met vast materiaal. Het onderhoud aan het percolatieveld is heel eenvoudig en kan eventueel door de eigenaar zelf gebeuren.

Compact

De plaats die men nodig heeft is vrij beperkt. Voor een systeem van 5 i.e. is er slechts 10m² nodig. Het ECOZ® systeem kan dus ook in de kleinere tuin perfect ingewerkt worden.

LAGE ENERGIEKOST

De elektriciteitskost is minimaal. De pomp werkt slechts enkele keren per dag gedurende, amper een minuut. Dit betekent voor een gezin van 5 personen een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 18,6 kWh per jaar.

Geen reuk- of lawaaihinder

Het ECOZ® systeem veroorzaakt totaal geen reuk- of lawaaihinder. Daardoor kan dit plantensysteem ook dicht bij de woning of terras een mooi tuinelement vormen.

Duurzaam

De folie die wordt gebruikt voor de bekuiping is Hoge Dichtheid Poly Etheen (HDPE). Dit materiaal verdraagt extreem hoge en lage temperaturen en is bestand tegen UV. Door deze hoogwaardige kwaliteit is de bekuiping bestand tegen hevige wortelgroei van bijvoorbeeld riet of naburige bomen. Het ECOZ®-substraat is eveneens onvergankelijk en behoudt zijn zuiveringsefficiëntie doorheen de tijd.

Plaatsing

1. Controle aanwezigheid septische put

Het ECOZ® systeem wordt altijd geplaatst achter een septische put die als voorbezinker wordt gebruikt. Op deze septische put moet zowel het zwart water van de toiletten als het grijs water van de keuken, de badkamer en de wasplaats worden aangesloten. Daarom moet deze een inhoud hebben van minimum 400 liter per inwoner.

Een bestaande septische put mag gebruikt worden als die stabiel en waterdicht is. Wanneer een bestaande septische put niet de nodige inhoud heeft kan er echter een tweede put als bijkomend volume worden geplaatst.

Certificaten

Het behalen van het BENOR keurmerk toont aan dat het ECOZ® systeem vervaardigd is volgens de technische eisen van de Europese Norm EN 12566-3. 

Dit werd uitgetest door Certipro. Certipro is een onafhankelijke certificatie-instelling Notified Body nr 1476 voor het uittesten van de Initiële Type Testen (ITT) volgens EN12566-3.

Onderstaande Initiële Type Testen werden uitgevoerd in het kader van de CE-markering:
✓ Waterdichtheid
✓ Zuiveringsefficiëntie

✓ Structurele stabiliteit

✓ Duurzaamheid

Daarnaast wordt de kwaliteit van het systeem ook jaarlijks door Certipro beoordeeld.

Certipro is de certificatie- en keuringsdienst die VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) heeft opgericht om erkenningen te verlenen aan kwalitatief en technologisch waardevolle producten

Download hier de Certificaten

Ambassadeur

“Het principe van alle dingen is water.
Uit water is alles ontstaan en tot het water keert alles terug.
Het ECOZ®-systeem neemt dit principe zéér ter harte.
Ook ik heb via dit concept mogen kennismaken met een hoogwaardig
én bovendien bijzonder mooi en aantrekkelijk tuinelement,
dat ecologie en technologie op de meest efficiënte manier weet te combineren.”

Koen De Bouw, Ambassadeur ECOZ®

Contacteer ons gerust voor meer informatie of
indien u een ECOZ® systeem wenst te bezichtigen.